Czym są lasery obrotowe?

Lasery obrotowe, nazywane także niwelatorami laserowymi, są często używane w pomiarze wysokości: w pracach geodezyjnych, na budowie. Można także używać ich w domu, np do określenia wysokości, na jakiej chcemy powiesić obraz albo półkę.

Niwelatory obrotowe wyparły nieco starszy model niwelatorów optycznych. W tych urządzeniach pomiar opiera się na osi optycznej. Operator niwelatora określa wysokość przez lunetę, określając wartość na łacie, którą trzyma druga osoba. Następnie, na podstawie obliczeń na bazie repera, czyli punktu wzorcowego, oblicza się wysokość bezwzględną. Niwelator optyczny pozwala na pomiary od kilku do kilkuset metrów. A jak działa niwelator laserowy?

Zasada działania lasera obrotowego

Laser obrotowy także można uznać za przyrząd optyczny. Tutaj jednak podstawa pomiaru to płaszczyzna laserowa. Obracająca się głowica, która emituje punktowe światło laserowe, zakreśla okrąg (lub w szczególnych przypadkach jego wycinek), który stanowi poziom odniesienia do pomiarów niwelacyjnych (wyznaczania wysokości lub różnic wysokości).

Wygodę korzystania z lasera obrotowego podkreśla fakt, że płaszczyznę lasera można ustawić w zależności od potrzeb: pionowo, poziomo lub pod lekko odchylonym kątem od jednej z płaszczyzn. Pracując we wnętrzu wiązka lasera potrafi być widoczna. Dzięki temu można łatwo oznaczyć miejsce, w którym chcemy powiesić obraz albo punkt, z którego chcemy zdjąć miarę. W przypadku pomiarów zewnętrznych przyda nam się natomiast odbiornik laserowy. Jest on także niezbędny przy pomiarach na większą odległość. Zamontowany jest on zwykle na łacie. Niwelator informuje sygnałem świetlnym lub dźwiękowym o wykonaniu pomiaru. 

Jaka jest przewaga niwelatora obrotowego nad optycznym?

Zastanawiając się, czy wybrać laser obrotowy czy też optyczny warto wziąć pod uwagę następujące kwestie:

  • pomiar można wykonać samodzielnie, niwelator laserowy pracuje sam, my tylko chodzimy z łatą,
  • duży zakres pomiarów – z jednego stanowiska można wykonać pomiary punktów, oddalonych nawet o kilkaset metrów, 
  • dokładność pomiarów, w przypadku niwelatorów optycznych często zdarzają się pomyłki przy odczycie z łaty.