Przyrządy do pracy dla geodety

Konieczność tworzenia dokładnych map od wielu lat stanowiła spore wyzwanie dla ludzkości. Żeglowanie i podróżowanie w czasach Cesarstwa Rzymskiego, wyprawy Wikingów, wielka epoka odkryć geograficznych – wszystkie one położyły ogromną podwalinę pod dział nauki, jakim jest kartografia i geodezja. A wraz z ich rozwojem powstają coraz nowsze narzędzia pracy dla geodetów.

Z jakich narzędzi korzysta geodeta?

Konieczność sprawdzania mapek podziału gruntu sprzed wielu lat, wytyczania działek budowlanych i wiele innych wymagają dziś codziennego użycia dokładnych narzędzi pomiarowych, Do najczęściej używanych przez geodetę zaliczyć można:

  • tachimetr – jest to urządzenie stworzone do mierzenia kątów poziomych, pionowych oraz odległości.Obecnie najczęściej używa się tachimetrów elektronicznych: w efekcie ich pomiaru uzyskuje się zarówno informacje o odległości poziomej jak i współrzędnych mierzonego punktu. Do pomiaru odległości w tachimetrze elektronicznym wykorzystywany jest najczęściej pryzmat (lub ich zestaw). Zamiast pryzmatów można także użyć foli odblaskowej. Metodę tę stosuje się np w mapowaniu obiektów zabytkowych. W skróce można powiedzieć, że tachimetr to teodolit wyposażony w dalmierz,
  • niwelator – coraz rzadziej używany w pracach geodezyjnych, przydatny w prostych pomiarach. Służy on do  określania różnicy wysokości między dwoma wybranymi punktami. Niwelator najczęściej stosowany jest przez archeologów w trakcie prac wykopaliskowych,
  • teodolit – narzędzie to służy do określania pionowych wielkości i poziomych kątów. Dokładność pomiarów różni się w zależności od rozwiązań technologicznych zastosowanych w danym modelu urządzenia. Obecnie najdokładniejsze są teodolity laserowe. Dzięki teodolitowi można dokonać pomiarów od kilku metrów do paru kilometrów,
  • dalmierze – czym jest dalmierz można przeczytać w podlinkowanym wpisie 😉

Oprócz tego geodetom przydadzą się także miary zwijane, calówka, łata oraz inne drobne sprzęty, ułatwiające pomiary. 

Czy geodeci potrzebują wszystkich tych sprzętów?

Zakup teodolitu albo tachimetru nie jest małym wydatkiem. Dlatego bardzo często geodeci decydują się jedynie na jeden z nich. Istnieje także możliwość wypożyczenia sprzętu na mniejsze zlecenia. To dobra opcja dla osób, które zaczynają dopiero przygodę z zawodem geodety.